Zaštita od požara obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.

Zaštita od požara ostvaruje se:

1) Organizovanjem i pripremanjem subjekata zaštite od požara za sprovođenje zaštite od požara
2) Obezbeđivanjem uslova za sprovođenje zaštite od požara
3) Preduzimanjem mera i radnji za zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih dobara i životne sredine prilikom izbijanja požara
4) Nadzorom nad primenom mera zaštite od požara

Hidroenergija predstavlja obnovljiv izvor energije koji se vekovima koristi za dobijanje mehaničke energije, više od jednog veka za dobijanje električne energije.

Veliki značaj hidroenergija nalazi u oblastima: energetika, vodosnabdevanje i navodnjavanje.

Pored brojnih projekata zaštite od požara izdvajamo 4 vlasinske hidroelektrane.

Automatska dojava požara
Zaštita od požara na vlasinskim hidroelektranama