Sistemi automatske dojave požara imaju zadatak da što ranije detektuju požar, detektujući neku od njegovih osnovnih manifestacija (dim, porast temperature, svetlost plamena,…).

Kada imamo informaciju da je požar u ranoj fazi razvoja možemo da blagovremeno vršimo gašenje požara i evakuaciju objekta. Na taj način vršimo zaštitu objekta i ljudi u njima.

Projektovanje i izvođenje radova na sistemima zaštite od požara na osnovu zakonske regulative treba da vrše stručna lica sa licencom.

Tesla sistemi poseduju tehnički i materijalni kapacitet da izvedu najsloženije i najveće objekte u Srbiji, kao i odgovarajuće licence izdate od MUP-a Republike Srbije.

Osim velikog broja referenci i kapaciteta za izvođenjem radova Tesla sistemi imaju saradnju sa vodećim evropskim proizvođačima opreme Esser (Nemačka) i Protec (Engleska).

Esser koji posluje u grupaciji Honeywella pokriva 50 % nemačkog tržišta, dok Protec pokriva preko 75 % engleskog tržišta sistemima automatske dojave požara. Oba proizvođača imaju izuzetno visok kvalitet opreme kao i sertifikate o ispunjenosti evropskih standarda EN-54.

Imajući uvozne cene i obučene radnike za montažu i puštanje automatskih sistema dojave požara u rad, Tesla sistemi investitorima nude kvalitetnu uslugu po prihvatljivim cenama.

Proizvodi:

Automatska dojava požara
Dojava požara