Tesla sistemi za gašenje požara rade sa sledećim sistemima:

  • Sistem za gašenje požara raspršenom vodom
  • Sistem za gašenje požara gasom FE 227
  • Sistem za gašenje požara aerosolom
  • Sistem za gašenje požara ugljendioksidom

Zbog kompleksnosti materije, pozovite nas da dobijete više informacija.

Dojava požara
sistemi za gasenje pozara