Nužna rasveta je definisana prema evropskom standardu EN 1838. Takođe naš zakon definiše nužnu rasvetu kao obavezan sastavni deo svakog objekta. Tesla sistemi pružaju kompletan inženjering: od projektovanja, preko montaže sistema do obezbeđenja kompletnih papira za protivpožarnu policiju.

Da bi olakšali krajnjem korisniku razumevanje terminologije vezane za nužnu rasvetu, objasnićemo je u najkraćem obliku.

Nužna rasveta
Sigurnosna rasveta je deo nužne rasvete koja omogućava sigurno napuštanje nekog prostora ili objekta ili omogućava sigurni završetak neke radne operacije. Pomoćna rasveta je deo nužne rasvete koja u slučaju nestanka opšteg napajanja služi nastavku započetih aktivnosti. Deo rasvete se automatski prebacuje na pomoćni izvor napajanja. Sigurnosna rasveta za evakuacione puteve omogućava sigurno prepoznavanje oznaka koje vode do izlaza iz objekta koji je ugrožen. Sigurnosna rasveta za sprečavanje panike (protivpanična rasveta) omogućava ljudima dolazak do mesta od kojeg se evakuacioni putevi jednoznačno prepoznaju.

Sigurnosna rasveta za radna mesta sa povećanom opasnošću služi da se omogući sigurnosno isključenje mašina i opreme i da se na taj način sačuva sigurnost zaposlenih ili drugih osoba koje se nalaze u tom prostoru.

Sigurnosna rasveta

Deo koji se odnosi na izvore svetla za sigurnosnu rasvetu, označavanje evakuacionih puteva i izlaza i šta se sve mora osvetliti sigurnosnom rasvetom ostavili smo za da objasnimo u vodiču za projektante.

Evropski standardi EN 1838, EN 50171 i EN 50172 se odnose na nužnu rasvetu.