Automatski detektori požara visoke pouzdanosti, povezivanje u petlju ili granu, do 127 detektora u petlji, do 32 detektora u zoni.

Pojednostavljeno puštanje u rad:

– automatsko adresiranje;
– precizna lokalizacija kratke veze ili prekida petlje;
– LED lampica detektora se koristi kao indikator alarma na detektoru ili servisa;
– isključenje pojedinačnih detektora, detektorskih zona i oblasti;
– ručno ili programirano isključenje pojedinačnih senzora ili svih senzora unutar multidetektorskog javljača.

Automatsko prilagođenje različitim uslovima sredine:

– kompenzacija promene nivoa vazdušnog pritiska, vlažnosti, koncentracije dima usled principa dvostruke komore;
– elektronska kompenzacija usled dugotrajnih uticaja kao što su starenje i zaprljanost.

Pouzdana detekcija:

– konstantna osetljivost multisenzorskog detektora za sve tipove požara;
– visoka vrednost SNR usled specijalnog detektorskog dizajna i elektronike koja onemogućava EMI.

Otpornost na lažne alarme:

– visoka imunost na lažne alarme usled vremenske evaluacije usled različitih senzorskih kriterijuma;
– signali požara koji nisu karakteristični se eliminišu korišćenjem specijalnih filterskih algoritama;
– automatsko samomonitorisanje elektronike u detektoru;
– neprekidno monitorisanje petlje čak i prilikom kratkog spoja na petlji usled izolatorskog elementa u javljaču;
– automatsko monitorisanje svih senzora.

Povećana pouzdanost rada:

– otpornost na otvorenu vezu ili kratak spoj;
– odlučivanje u alarmu se dešava unutar detektora.

Održavanje:

– detektor automatski šalje zahtev za održavanjem;
– identifikacija termičkog detektora putem crnog prstena na samom detektoru;
– identifikacija multisenzorskog detektora putem zlatnog prstena na samom detektoru;
– brojač vremenskog rada detektora, alarma i smetnji u svakom detektoru;
– kompletno ispitivanje statusa detektora sa centrale;
– ispitivanje operativnih podataka sa svih detektora na petlji putem standardnog servisnog PC-a.

O2T Detector with Integrated Alarm Devices

IQ8Quad detektori požara sa integrisanim alarmnim uređajima inkorporiraju do 4 različite funkcionalnosti (detekcija, bljeskanje, zvučni alarm, i/ili govor) u zavisnosti od tipa detektora (O²T/F, O²T/So, O²T/Sp, O²T/FSp):

– detektuju požar prema EN 54-7;
– integrisani termički senzor požara prema EN 54-5;
– optički alarm putem integrisane bljeskalice;
– zvučni alarm putem integrisane sirene prema EN 54-3;
– zvučni alarm putem govornih evakuacionih poruka.

Karakteristike:

– pouzdani O2T multisenzorski princip detekcije požara sa najvišim stepenom sigurnosti protiv lažnih alarma;

Bljeskalica:

– napajanje sa petlje tako da nema potrebe za dodatnim eksternim napajanjem;
– nije potrebna dodatna adresa za bljeskalicu;
– automatska sinhronizacija različitih IQ8Quad alarmnih signalnih uređaja;
– visoka energija bljeskanja.

Sirena:

– napajanje sa petlje tako da nema potrebe za dodatnim eksternim napajanjem;
– nije potrebna dodatna adresa za bljeskalicu;
– automatska sinhronizacija različitih IQ8Quad alarmnih signalnih uređaja;
– jačina zvuka 92dB/1m;
– 20 signalnih tonova.

Govorna evakuaciona poruka sa sirenom:

– napajanje sa petlje tako da nema potrebe za dodatnim eksternim napajanjem;
– nije potrebna dodatna adresa za bljeskalicu;
– automatska sinhronizacija različitih IQ8Quad alarmnih signalnih uređaja;
– jačina zvuka 92dB/1m;
– 20 signalnih tonova;
– govorna poruka se može emitovati na do 5 jezika;
– 5 alarmnih poruka po jednom jeziku je preprogramirano.

Dojava pozara

Prikazani svi od ukupno 10 rezultata