Automatski multisenzorski optičko-termički detektor požara 802375

Automatski multisenzorski optičko-termički detektor požara 802375

automatska dojava požara

Opis

(802375) Automatski multisenzorski optičko-termički detektor požara 802375, u sebi sadrži integrisan optički i termički senzor požara, u optičkoj komori se umesto crvene nalazi PLAVA LED lampica čime se postiže detekcija i tinjajućih i požara sa otvorenim plamenom sa povećanom osetljivošću, vremenski kontrolisana analiza signala požara sa oba senzora, u sebi sadrži izolator koji u slučaju kratke ili otvorene veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema, može se povezati paralelni indikator, površina pokrivanja 110m2, maksimalna visina za montažu detektora je 12m, ispunjava EN 54-5, 7 i VdS standard, OTblue multisensor detector IQ8Quad.