Mikromodul Essernet 784841.10

Mikromodul Essernet 784841.10 za umrežavanje do 31 protivpožarne centrale, brzina prenosa signala je 500kBd

automatska dojava požara

Opis

(784841.1) Mikromodul Essernet 784841.10 za umrežavanje do 31 protivpožarne centrale, brzina prenosa signala je 500kBd