Prednji operativni panel 786002

Prednji operativni panel 786002 sa ispisom teksta na engleskom jeziku, alfanumerički displej sa 4×40 karaktera, tastatura za upravljanje i programiranje sistema za dojavu požara, 4 nivoa pristupa, ključić za pristup administratorskom nivou.

automatska dojava požara

Opis

(786002) Prednji operativni panel 786002 sa ispisom teksta na engleskom jeziku, alfanumerički displej sa 4x40 karaktera, tastatura za upravljanje i programiranje sistema za dojavu požara, 4 nivoa pristupa, ključić za pristup administratorskom nivou.