Adresabilna modularna protivpožarna centrala IQ8Control M

Dužina petlje do 3.5km
127 adresabilnih elemenata po petlji
Do 32 transpondeta po petlji

dojava požara

Opis

(IQ8Control M) Adresabilna modularna protivpožarna centrala IQ8Control M sa jednom petljom, maksimalno sedam kada je stand-alone sistem, odnosno šest kada su centrale umrežene, dužina petlje do 3.5km, 127 adresabilnih elemenata po petlji, do 32 transpondeta po petlji, TTY/RS232 i RS485 interfejs, mogućnost povezivanja do 31 centrale u umreženom sistemu, mogućnost integracije putem SEI modula i integracioni softver WINMAG, operativni panel sa alfanumeričkim 4x40 karaktera LCD displejom, memorija do 10,000 događaja, printer interfejs za povezivanje internog štampača, mogućnost povezivanja detektora sa integrisanim alarmnim uređajima i signalnih uređaja sa govornom porukom i bljeskalicom, ispunjava EN 54-2, 4 i VdS standard.