Prednji operativni panel 786102

Prednji operativni panel 786102 sa ispisom teksta na engleskom jeziku, alfanumerički displej sa 4×40 karaktera, tastatura za upravljanje i programiranje sistema za dojavu požara, 4 nivoa pristupa, ključić za pristup administratorskom nivou, LED prikaz stanja za 64 zone sistema za dojavu požara.

automatska dojava požara

Opis

(786102) Prednji operativni panel 786102 sa ispisom teksta na engleskom jeziku, alfanumerički displej sa 4x40 karaktera, tastatura za upravljanje i programiranje sistema za dojavu požara, 4 nivoa pristupa, ključić za pristup administratorskom nivou, LED prikaz stanja za 64 zone sistema za dojavu požara.