Princip instalacije i rada sistema

Princip podešavanja osetljivosti detektora i samo rano otkrivanje požara

Prikaz rada sistema