6000-MIMIC

6000-BEAM-IF

FIREBEAM70

Reference Protec-a u svetu

Protec protivpožarna centrala 6400

Protec protivpožarna centrala 6300

Tehnički podaci – Sirena

Tehnički podaci – Ručni javljač IP67

Tehnički podaci – Ručni javljač

Tehnički podaci – Termički detektor

Tehnički podaci – Optički detektor

Tehnički podaci – Centrala 6300

Istorijski razvoj opreme za zastitu od požara

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja

Zakon o vanrednim situacijama

Zakon o transportu, distribuciji i korišćenju prirodnog gasa

Zakon o prometu eksplozivnih materija

Uredba o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju

Uredba o osnovama, merilima i uslovima za razvrstavanje organizacija i organa u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara

Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja,rezanja i lemljenja

Pravilnik o uslovima za bavljenje poslovima unapređenja zaštite od požara

Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehničkim generisanim aerosolom

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara

Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru

Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen dioksidom

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara (1)

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para

Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju

Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru

Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje pogon i održavanje gasnih kotlarnica

Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara

Pravilnik o spasilačkom obezbeđenju i vatrogasno-spasilačkoj službi na aerodromu i letilištu

Pravilnik o smeštanju i držanju ulja za loženje

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu

Pravilnik o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi

Pravilnik o organizaciji i ustrojstvu, načinu vršenja službe i disciplini u teritorijalnim vatrogasnim jedinicama

Pravilnik o opasnim materijama u vodama

Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija

Pravilnik o minimumu sadržine opšteg dela programa obuke radnika iz oblasti zaštite od požara

Pravilnik o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine, merama pripreme i merama za otklanjanje posledica

Pravilnik o merama zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda

Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih materija

Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i u uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa

Pravilnik o bližim uslovima obavljanja, načinu sprovođenja i programu obuke za rukovanje vatrenim oružjem

Odluka o izradi i sadržaju izveštaja o nuklearnoj sigurnosti i druge dokumentacije potrebne za utvrđivanje ispunjenosti mera nuklearne sigurnosti

Obaveza vlasnika teretnih vozila i pravnih lica koja obavljaju poslove špedicije opasnih i štetnih materija da plaćaju naknadu za zaštitu životne sredine

Zakon o vanrednim situacijama

Legenda simbola PPZ po JUS-u

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara

Blok šeme povezivanja CO centrale

Blok šeme ručne dojave požara

Korisničko uputstvo ESSER

Šema povezivanja centrale za CO

Šema povezivanja optičkog javljača

Blok šema povezivanja javljača sa izolatorom kratkog spoja

Šema povezivanja sirene-Protec

Šema povezivanja ručnog javljača

Tehnički opis – ručni javljač IP67

Tehnički opis – ručni javljač

Tehnički opis – sirena

Tehnički opis – TEMP 6000

Tehnički opis – OP 6000

Tehnički opis – 6300

Tehnički opis

Tehnički opis

Tehnički opis

Tehnički opis

Tehnički opis

Tehnički opis

Tehnički opis

Tehnički opis

Tehnički opis

Tehnički opis

Tehnički opis

Tehnički opis

Tehnički opis

Tehnički opis

Tehnički opis

Tehnički opis – FACP 8008

Tehnički opis – IQ8 Control M

Tehnički opis – IQ8 Control C

KM 698335

CPR 698336

0047_6000PLUS_OP_I

6000PLUS-OP-I