Izduvni gasovi motora sadrže toksični gas ugljen-monoksid (CO). Zbog toga propisi nalažu da svaka zatvorena garaža mora da ima sistem automatske detekcije ugljen-monoksida. Sistem se sastoji iz detektora, centrale za upravljanje celim sistemom, izvršnih elemenata za uključenje ventilacije i zabrane daljeg ulaska automobila u garažu kao i svetlosnih i zvučnih upozorenja da osobe što pre napuste garažu.

Naše višegodišnje iskustvo u radu sa General electric opremom koju odlikuje odličan kvalietet u odnosu na cenu osigurava zadovoljnog korisnika.

Kada je potrebno uraditi veliki zahtevni projekat sa potpunom kontrolom vozila u javnim garažama, rešenja koja nudi španski Circontrol su visokoprofesionalna i odličan izbor kako za projektanta tako i za investitora.

Proizvodi:

Automatska dojava požara
Dojava požara