Prednji operativni panel 786802

Prednji operativni panel 786802 sa ispisom teksta na engleskom jeziku, alfanumerički displej sa 4×40 karaktera, tastatura za upravljanje i programiranje sistema za dojavu požara, 4 nivoa pristupa, ključić za pristup administratorskom nivou, sa integrisanim štampačem.

automatska dojava požara

Opis

(786802)

Prednji operativni panel 786802 sa ispisom teksta na engleskom jeziku, alfanumerički displej sa 4×40 karaktera, tastatura za upravljanje i programiranje sistema za dojavu požara, 4 nivoa pristupa, ključić za pristup administratorskom nivou, sa integrisanim štampačem.