Prednji operativni panel 786802

Prednji operativni panel 786802 sa ispisom teksta na engleskom jeziku, alfanumerički displej sa 4×40 karaktera, tastatura za upravljanje i programiranje sistema za dojavu požara, 4 nivoa pristupa, ključić za pristup administratorskom nivou, sa integrisanim štampačem.

automatska dojava požara

Opis

(786802) Prednji operativni panel 786802 sa ispisom teksta na engleskom jeziku, alfanumerički displej sa 4x40 karaktera, tastatura za upravljanje i programiranje sistema za dojavu požara, 4 nivoa pristupa, ključić za pristup administratorskom nivou, sa integrisanim štampačem.