Dodatno kućište 789300

Dodatno kućište 789300 za instalaciju akumulatorskih baterija 2x12V/24Ah.

automatska dojava požara

Opis

(789300) Dodatno kućište 789300 za instalaciju akumulatorskih baterija 2x12V/24Ah