Prednji operativni panel 786302

Prednji operativni panel 786302 sa ispisom teksta na engleskom jeziku, alfanumerički displej sa 4×40 karaktera, tastatura za upravljanje i programiranje sistema za dojavu požara, 4 nivoa pristupa, ključić za pristup administratorskom nivou, sa preuzimanjem papira za štampu (štampač nije uključen).

Opis

(786302)

Prednji operativni panel 786302 sa ispisom teksta na engleskom jeziku, alfanumerički displej sa 4×40 karaktera, tastatura za upravljanje i programiranje sistema za dojavu požara, 4 nivoa pristupa, ključić za pristup administratorskom nivou, sa preuzimanjem papira za štampu (štampač nije uključen).