Periferijski modul 772477

Interfejs za jedinicu za prenos alarma
3 potpuno programabilna relea

dojava požara

Opis

(772477) Periferijski modul 772477 koji sadrži interfejs za panel protivpožarne brigade, interfejs za jedinicu za prenos alarma, 3 potpuno programabilna relea, kao i terminal za priključenje jedne petlje, priključuje se na Terminal 1 matične ploče protivpožarne centrale, priključuje se na obe centrale.