IQ8Control M standardno kućište

IQ8Control M standardno kućište za instalaciju modula, mikromodula i operativnog panela, u kompletu sa napojnom jedinicom za sistem dojave požara.

dojava požara

Opis

(808004) IQ8Control M standardno kućište za instalaciju modula, mikromodula i operativnog panela, u kompletu sa napojnom jedinicom za sistem dojave požara.