Modul za proširenje 772478

Modul za proširenje 772478 koji sadrži terminal za priključenje jedne petlje, priključuje se na Terminal 1 matične ploče protivpožarne centrale, priključuje se na obe centrale.

dojava požara

Opis

(772478) Modul za proširenje 772478 koji sadrži terminal za priključenje jedne petlje, priključuje se na Terminal 1 matične ploče protivpožarne centrale, priključuje se na obe centrale.