Periferijski modul 772479

Periferijski modul 772479 koji sadrži interfejs za panel protivpožarne brigade, interfejs za jedinicu za prenos alarma, 3 potpuno programabilna relea, priključuje se na Terminal 1 matične ploče protivpožarne centrale, priključuje se na obe centrale.

dojava požara

Opis

(772479) Periferijski modul 772479 koji sadrži interfejs za panel protivpožarne brigade, interfejs za jedinicu za prenos alarma, 3 potpuno programabilna relea, priključuje se na Terminal 1 matične ploče protivpožarne centrale, priključuje se na obe centrale.