Prednji operativni panel 786402

Prednji operativni panel 786402 sa ispisom teksta na engleskom jeziku, 1/4″ VGA displej, tastatura za upravljanje i programiranje sistema za dojavu požara, 4 nivoa pristupa, ključić za pristup administratorskom nivou.

automatska dojava požara

Opis

(786402) Prednji operativni panel 786402 sa ispisom teksta na engleskom jeziku, 1/4" VGA displej, tastatura za upravljanje i programiranje sistema za dojavu požara, 4 nivoa pristupa, ključić za pristup administratorskom nivou.