Automatski multisenzorski detektor požara 802374

Automatski multisenzorski detektor požara 802374 koji u sebi sadrži dva optička senzora (pod različitim uglovima rasejavaju čestice dima u optičkoj komori u detektoru čime se znatno smanjuju lažni alarmi pod uticajem vodene pare i prašine) i termički senzor požara čime se postiže pouzdana detekcija različitih tipova požara od tinjajućih do požara sa otvorenim plamenom pri konstantnoj osetljivosti.

automatska dojava požara

Opis

(802374) Automatski multisenzorski detektor požara 802374 koji u sebi sadrži dva optička senzora (pod različitim uglovima rasejavaju čestice dima u optičkoj komori u detektoru čime se znatno smanjuju lažni alarmi pod uticajem vodene pare i prašine) i termički senzor požara čime se postiže pouzdana detekcija različitih tipova požara od tinjajućih do požara sa otvorenim plamenom pri konstantnoj osetljivosti. Takođe detektuje standardizovane tipove požara TF1 i TF6, primenljiv i za aplikacije kod kojih temperatura dostiže +65oC, u sebi sadrži izolator koji u slučaju kratke ili otvorene veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema, može se povezati paralelni indikator, površina pokrivanja 110m2, maksimalna visina za montažu detektora je 12m, ispunjava EN 54-5, 7 i VdS standard, O2T multisensor IQ8Quad.