Automatski optički detektor požara 802371

Automatski optički detektor požara 802371
U sebi sadrži izolator koji u slučaju kratke ili otvorene veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema
Može se povezati paralelni indikator
Površina pokrivanja 110m2

automatska dojava požara

Opis

(802371) Automatski optički detektor požara 802371, u sebi sadrži izolator koji u slučaju kratke ili otvorene veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema, može se povezati paralelni indikator, površina pokrivanja 110m2, maksimalna visina za montažu detektora je 12m, ispunjava EN 54-7 i VdS standard, Optical smoke detector IQ8Quad.