IQ8Control C standardno kućište

IQ8Control C standardno kućište za instalaciju modula, mikromodula i operativnog panela, u kompletu sa napojnom jedinicom za sistem dojave požara.

dojava požara

Opis

(808003) IQ8Control C standardno kućište za instalaciju modula, mikromodula i operativnog panela, u kompletu sa napojnom jedinicom za sistem dojave požara.