Automatski multisenzorski optičko-termički detektor požara 802373

Automatski multisenzorski optičko-termički detektor požara 802373
U sebi sadrži integrisan optički i termički senzor požara
Vremenski kontrolisana analiza signala požara sa oba senzora

automatska dojava požara

Opis

(802373) Automatski multisenzorski optičko-termički detektor požara 802373, u sebi sadrži integrisan optički i termički senzor požara, vremenski kontrolisana analiza signala požara sa oba senzora, u sebi sadrži izolator koji u slučaju kratke ili otvorene veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema, može se povezati paralelni indikator, površina pokrivanja 110m2, maksimalna visina za montažu detektora je 12m, ispunjava EN 54-5, 7 i VdS standard, OT multisensor IQ8Quad.