Automatski multisenzorski detektor požara 802386

Automatski multisenzorski detektor požara 802386 koji u sebi sadrži dva optička senzora (pod različitim uglovima rasejavaju čestice dima u optičkoj komori u detektoru čime se znatno smanjuju lažni alarmi pod uticajem vodene pare i prašine)

automatska dojava požara

Opis

(802386) Automatski multisenzorski detektor požara 802386 koji u sebi sadrži dva optička senzora (pod različitim uglovima rasejavaju čestice dima u optičkoj komori u detektoru čime se znatno smanjuju lažni alarmi pod uticajem vodene pare i prašine) i termički senzor požara čime se postiže pouzdana detekcija različitih tipova požara od tinjajućih do požara sa otvorenim plamenom pri konstantnoj osetljivosti, sadrži integrisanu i sirenu i govornu evakuacionu poruku, do 4 signala se može programirati (2 su rezervisana za slučaj požara i 2 za druge događaje), u sebi sadrži izolator koji u slučaju otvorene veze ili kratkog spoja na petlji omogućava nesmetan rad sistema, O²T/Sp multisensor IQ8Quad with integrated sounder and speech.