Automatski multisenzorski optičko-termičko-CO detektor požara 802473

Automatski multisenzorski optičko-termičko-CO detektor požara 802473

automatska dojava požara

Opis

(802473) Automatski multisenzorski optičko-termičko-CO detektor požara 802473, u sebi sadrži integrisan optički, termički i CO senzor požara, vremenski kontrolisana analiza signala požara sa sva tri senzora čime se postiže detekcija i tinjajućih i požara sa otvorenim plamenom, u sebi sadrži izolator koji u slučaju kratke ili otvorene veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema, može se povezati paralelni indikator, površina pokrivanja 110m2, maksimalna visina za montažu detektora je 12m, ispunjava EN 54-5, 7, 17 i VdS standard, OTG multisensor (CO) IQ8Quad.