Adresabilni ručni javljač (poklopac uključen)

Resetablilni ručni javljač A30XHA / A30XHAS / A30XTA / A30XHTCO
Resetablilni ručni javljač (sa izolatorom kratkog spoja) za algoritamske adresabilne detekcione sisteme
Ima LED koji se pali kada se pozivna tačka ručno aktivira (alarm), kao i žuta kartica na donjoj strani za aktiviranje

dojava pozara

Opis

 • Model: PUCAYING
 • Spoljni ručni javljač IP67 (Model: PUCIP)
 • Plastični zaštitni poklopac (rezervni deo) (Model:TBPUC-AR)

Tehničke karakteristike

 • Resetablilni ručni javljač A30XHA / A30XHAS / A30XTA / A30XHTCO
 • Resetablilni ručni javljač (sa izolatorom kratkog spoja) za algoritamske adresabilne detekcione sisteme.
 • Ima LED koji se pali kada se pozivna tačka ručno aktivira (alarm), kao i žuta kartica na donjoj strani za aktiviranje.
 • Jedan blic prikazuje komunikaciju sa kontrolnom tablom.
 • Lako se resetuje aktiviranjem žutog dugmeta postavljenog na prednjoj strani pomoću odvijača.
 • Lako se vraća pozivna tačka pritiskom na žuto dugme na prednjoj strani.
 • Prozirni poklopac štitnika kako bi se izbegli slučajni lažni alarmi.
 • Samoidentifikovani element u algoritmu detekcije požara i adresiran.
 • Komunikacija sa kontrolnom tablom je označena jednim blicem LED diode.
 • Neposredno vizuelno prepoznavanje statusa alarma putem trajnog aktiviranja LED-a i okidača
 • Žuta pločica na donjoj strani za aktiviranje.
 • Prema EN 54-11 standardu i CE oznaci prema Evropskoj regulativi o građevinskim proizvodima