Centrala GS-220.LI.03

Izmerena koncentracija gasa upoređuje se sa zadatim pragom tolerancije u kontroleru.
U slučaju kada izmerena vrednost prevazilazi dati prag, kontroler aktivira releje koji kontorlišu spoljne komponente.

Plan zaštite od požara

Opis

Model: GA-220.LI.03 Centrala GS-220.LI.03 za detekciju prisutnosti gasa ima mogućnost povezivanja tri senzora za detekciju toksičnih ili zapaljivih gasova. Izmerena koncentracija gasa upoređuje se sa zadatim pragom tolerancije u kontroleru. U slučaju kada izmerena vrednost prevazilazi dati prag, kontroler aktivira releje koji kontorlišu spoljne komponente. Dva nivoa alarma; zvučna i led signalizacija. Osobina samotestiranja sa izlaznim relejom. Ulazi za priključenje akumulatorske baterije kao rezervnog napajanja. Radni napon 220 V/50Hz. U saglasnosti sa standardom EN 60079-0:2009 i EN 60079-11:2007.