Centrala za detekciju prisutnosti gasa GA-220.EI.03

Centrala za detekciju prisutnosti gasa GA-220.EI.03, mogućnost povezivanja tri senzora za detekciju toksičnih ili zapaljivih gasova.
Izmerena koncentracija gasa upoređuje se sa zadatim pragom tolerancije u kontroleru.

protivpožarna zaštita

Opis

Model: GA-220.EI.03 Centrala za detekciju prisutnosti gasa GA-220.EI.03, mogućnost povezivanja tri senzora za detekciju toksičnih ili zapaljivih gasova. Izmerena koncentracija gasa upoređuje se sa zadatim pragom tolerancije u kontroleru. U slučaju kada izmerena vrednost prevazilazi dati prag, kontroler aktivira releje koji kontorlišu spoljne komponente. Dva nivoa alarma; zvučna i LED signalizacija. Osobina samotestiranja sa izlaznim relejom. Svaki ulaz ima ugrađenu zener barijeru. Ulazi za priključenje akumulatorske baterije 12V, kao rezervnog napajanja. Radni napon 230 V/50Hz. Radne temperature -20 do +50 ˚С. Usklađeno sa ATEX direktivom 94/9/EC (II 2G EEx Ia IIC T5). U saglasnosti sa standardom EN 60079-0:2009 i EN 60079-11:2007.