Centrala za detekciju prisutnosti gasa GA-300.E.04

Izmerena koncentracija gasa upoređuje se sa zadatim pragom tolerancije u kontroleru.
U slučaju kada izmerena vrednost prevazilazi dati prag, kontroler aktivira releje koji kontorlišu spoljne komponente.

Plan zaštite od požara

Opis

Model: GS-300.E.04 Centrala za detekciju prisutnosti gasa GA-300.E.04, mogućnost povezivanja četiri senzora za detekciju toksičnih ili zapaljivih gasova. Izmerena koncentracija gasa upoređuje se sa zadatim pragom tolerancije u kontroleru. U slučaju kada izmerena vrednost prevazilazi dati prag, kontroler aktivira releje koji kontorlišu spoljne komponente. Dva nivoa alarma; zvučna i LED signalizacija. Osobina samotestiranja sa izlaznim relejom. Ulazi za priključenje akumulatorske baterije kao rezervnog napajanja. Radni napon 230 V. U saglasnosti sa standardom EN 60079-0:2009 i EN 60079-11:2007.