FIRERAY 100R

Model: 0206.10

Plan zaštite od požara

Opis

Model: 0206.10 FIRERAY 100R Reflektivni optički detektor dima, sastoji se od predajnika i prijemnika svetlosnog snopa (kombinovani u jednu jedinicu), test filtera i 4 reflektivne prizme, domet: 50-100m, IP50 zaštita, male potrošnje energije, prilagodljive osetljivosti i pragova vatre, LED indikatori za pomoć pri postrojavanju detektora