FIRERAY 50R

Model: 0206.09

Plan zaštite od požara

Opis

Model: 0206.09 FIRERAY 50R Reflektivni optički detektor dima, sastoji se od predajnika i prijemnika svetlosnog snopa (kombinovani u jednu jedinicu), test filtera i 1 reflektivne prizme, domet: 5-50m, IP50 zaštita, male potrošnje energije, prilagodljive osetljivosti i pragova vatre, LED indikatori za pomoć pri postrojavanju detektora