Mrežna kartica

Do 6 (NET6), 64 (NET64) ili 160 (NET160) Algo-Tec ™ 6500 protivpožarnih centrala, repetitora i osvetljene zonske mimike mogu se međusobno povezati u konfiguraciju petlje kako bi se stvorilaProtec Network Card – mrežna kartica za ugradnju u protivpožarnu centralu čime se omogućava umrežavanje odvojenih protivpožarnih centrala u jedan integrisani sistem

Izrada plana zaštite od požara

Opis

(6300 Network Card) Protec Network Card - mrežna kartica za ugradnju u protivpožarnu centralu čime se omogućava umrežavanje odvojenih protivpožarnih centrala u jedan integrisani sistem.