Površinski nosač U

Model: 0608

Izrada plana zaštite od požara

Opis

Model: 0608 Površinski nosač U sa ugradnom kutijom za refleksivne detektore sistema FIRERAY 50/100