Protec AlgoTec™ 6000 Protocol

adresabilni interaktivni optički detektor požara sa integrisanom sirenom, idealan za detekciju tinjajućih požara, napajanje sa petlje, 3 programabilna tona sirene

Izrada plana zaštite od požara

Opis

(6000PLUS/OP/S) Protec AlgoTec™ 6000 Protocol adresabilni interaktivni optički detektor požara sa integrisanom sirenom, idealan za detekciju tinjajućih požara, napajanje sa petlje, 3 programabilna tona sirene, podaci sa detektora se analiziraju interaktivnim programabilnim Protec Algo-Tec™ 6000PLUS algoritmima, čime se postiže visok imunitet na lažne alarme usled velike brzine vazduha, insekata, prašine i RF interferencije, jednostavno FASTTM adresiranje pomoću jedinstvenog fabričkog broja, poseduje LED lampicu koja pomoću RVAVTM (Remote Visual Address Verification) tehnologije obezbeđuje lako i jednostavno nalaženje svakog Algo-TecTM uređaja, u sebi sadrži izolator petlje koji u slučaju kratke ili otvorene veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema, ispunjava EN 54-3, 7, 17 standard.