Reflektujuća prizma

Reflektujuća prizma 64-461-71 kojom se povećava domet BEAM detektora sa 40m na 80m.

dojava požara

Opis

(64-461-71) Reflektujuća prizma 64-461-71 kojom se povećava domet BEAM detektora sa 40m na 80m.