Toplotni i dimni algoritamski adresabilni senzor bez baze

Algoritamski adresabilni optički senzor dima za detekciju požara
Optički senzor dima A30XHA / A30XHAS se zasniva na Tindal efektu (prelamanje svetlosti u tamnoj komori)
Variranje električnih karakteristika komore u prisustvu aerosola za sagorevanje čini ga pogodnim za detekciju dima
Senzor A30XHA (senzor optičke toplote) takođe ima statički element toplote koji ga postavlja u alarmni status kada temperatura dostigne 55ºC
Niska sekcija, ukupna visina manja od 53,4 mm (uključujući i bazu)

dojava pozara
Kategorije: ,

Opis

Model: A30XHA

Tehničke karakteristike

 • Algoritamski adresabilni optički senzor dima za detekciju požara.
 • Optički senzor dima A30XHA / A30XHAS se zasniva na Tindal efektu (prelamanje svetlosti u tamnoj komori)
 • Variranje električnih karakteristika komore u prisustvu aerosola za sagorevanje čini ga pogodnim za detekciju dima.
 • Senzor A30XHA (senzor optičke toplote) takođe ima statički element toplote koji ga postavlja u alarmni status kada temperatura dostigne 55ºC.
 • Niska sekcija, ukupna visina manja od 53,4 mm (uključujući i bazu).
 • Dostupno sa visokom bazom za električni vod 20 mm.
 • Alarm sa dva crvena LED-a, što olakšava identifikaciju iz bilo kog pravca (360º).
 • Mogućnost povezivanja indikatora za daljinske akcije.
 • Jednostavno povezivanje, bez polariteta.
 • Jedan bljesak LED indikatora pokazuje komunikaciju sa kontrolnim panelom i status alarma sa uključenim LED-om.
 • Indikacija statusa kontaminacije senzora na displeju centrale (senzor pravi razliku između brzog signala alarma i sporog i stalnog povećanja usled nakupljanja prašine i prljavštine).
 • Detektor i baza sa jednostavnom montažom, zamenljivi sa čitavim asortimanom A30X i proizvedeni u beloj boji, ABS otporan na toplotu.
 • Prema EN 54-7 standardu, i CE oznaka prema Evropskoj uredbi o građevinskim proizvodima (UE) br. 305/2011.
 • Zaštita IP65
 • Relativna vlažnost 98%
 • Težina 400g
 • Bimetalna komponenta Nilvia (Nilvar)
 • Materijal senzora
 • Fiksna kalibracija na zahtev (° C)
 • Čelik 60 71 88 107 135 163 182 232 315 385