Ulazni modul za tehničke signale (1 alarm 1 kvar)

Struja u stanju pripravnosti
24 – 35V sa polaritetom
7V sa obrnutim polaritetom
Vlažnost, temperatura 20 – 95% RH, -10ºC + 50ºC

dojava požara
Kategorije: ,

Opis

Modul: MSTAY

Tehničke karakteristike

 • Napajanje
 • Struja u stanju pripravnosti
 • Nadziran napon
 • 24 - 35V sa polaritetom
 • 1 mA
 • 7V sa obrnutim polaritetom
 • Izlaz daljinskog indikatora: Da
 • Signal aktivacije zeleno svetlo
 • Vlažnost, temperatura 20 - 95% RH, -10ºC + 50ºC
 • Standard EN 54-18
 • Komunikacija / indikator alarma Crveno svetlo
 • Dimenzije 140,5 x 73 x 48 mm
 • IP Zaštita 30
 • Izolator kratkog spoja: Da
 • Mikroprocesorski algoritamski adresabilni uređaj (sa izolatorom kratkog spoja) instaliran kao drugi element unutar petlje.
 • Ima dva ulaza za razlikovanje otvorenog ili zatvorenog stanja suvog kontakta spojenog u seriju sa optornikom od 10 kΩ .
 • U stanju mirovanja, kontakt mora biti otvoren, a u slučaju anomalije, kontakt mora biti zatvoren. U prvom ulazu (označenom sa IN1), zatvoreni kontakt se detektuje kao stanje ALARM.
 • U drugom ulazu (označenom sa IN2), zatvoreni kontakt se detektuje kao stanje upozorenja FAULT.
 • Moguće je povezati oba ulaza sa informacijama o stanju alarma i grešaka.
 • U stanju mirovanja uređaj kontroliše električni priključak preko otpornika od 33 kΩ, što omogućava indikaciju otvorenog ili zatvorenog statusa električne veze.
 • Obično se koristi za signaliziranje statusa drugih sistema za detekciju koji mogu postojati, kao što je, na primer, povezivanje senzora protoka u slučaju sprinkler instalacija, završni put u slučaju vatrootpornih vrata, liftova, itd.
 • Treptanje prozirne crvene LED lampice označava komunikaciju sa centralom, a ako neprekidno svetli, ukazuje na status alarma.
 • Osvetljenje zelene LED lampice označava aktiviranje jednog ili oba ulaza.
 • Ovaj uređaj ima izlaz za povezivanje sa indikatorom daljinskog delovanja, koji se aktivira kada je u statusu alarma.
 • Ovaj element se napaja električno kroz petlju.
 • Uređaj je postavljen u pravougaonu ABS kutiju otpornu na toplotu.
 • Modul je sertifikovan prema EN 54-18 standardu, a CE oznaka u skladu sa Evropskom regulativom o građevinskim proizvodima (UE) br. 305/2011.