Dužina najduže petlje
m

Otpor petlje za JH(St)H 2x2x08

71 Ω/km

 

   

   

Otpor najduže petlje

Ω