ELEMENT
Mirna struja (mA)
Struja alarma (mA)
Broj elemenata (kom)
Ukupna potrošnja u mirnom režimu (mA)
Ukupna potrošnja u alarmnom režimu (mA)
Centrala 6100
22.00 56.00
Centrala 6300
170.00 345.00
Centrala 6400
210.00 390.00
Centrala 6500
256.00 291.00
Ručni javljač 6000PLUS/OP
0.20 0.20
Optički interaktivni sa sirenom 6000 PLUS/OP/S
0.40 5.40
Termodiferencijalni interaktivni sa sirenom 6000 PLUS/HT/SL
0.40 10.00
Termodiferencijalni inter sa sirenom i bljeskalicom 6000 PLUS/HT/TSL
0.39 13.00
Optičko-termički 6000 PLUS/OPHT
0.19 2.04
Optičko-termički sa integ izolatorom 6000PLUS/OPHT/I
0.40 2.00
Optičko-termički sa sirenom 6000PLUS/OPHT/S
0.39 5.00
Optičko-termički sa bljeskalicom 6000PLUS/OPHT/L
0.39 5.00
Optičko-termički sa sirenom i bljeskalicom 6000PLUS/OPHT/SL
0.39 10.00
Optičko-termički sa sirenom i porukom 6000PLUS/OPHT/TS
0.39 8.00
Optičko-termički sa sirenom bljeskalicom i porukom 6000PLUS/OPHT/TSL
0.39 13.00
Optičko-termički CO detektor 6000PLUS/OPHTCO
0.44 2.29
Optičko-termički CO sa sirenom 6000PLUS/OPHTCO/S
0.44 5.00
Optičko-termički CO sa sirenom i bljeskalicom 6000PLUS/OPHTCO/SL
0.44 10.00
Optičko-termički CO sa sirenom bljeskalicom i porukom 6000PLUS/OPHTCO/TSL
0.44 13.00
Ručni javljač unutrasnji 6000/MCP
0.45 0.85
Ručni javljač spoljašnji 6000/MCP/WP
0.45 0.85
Sirena 3000/SSR2
0.00 3.50
Sirena 3000/SSW2
0.00 4.50
Sirena 3000/LED/RED
0.00 5.00
Sirena 6000/SSR2
0.70 5.00
Sirena 6000/LED/RED
0.50 5.50
Modul 6000/MICCO
2.00 5.00
Modul 6000/CCO
0.60 10.00
Modul 6000/ZAI
2.00 4.00
6000/FIREBEAM40
3.65 7.00
Ukupna:
Potrebno vreme u mirnom radu (h) - Tn 72 Kapacitet u mirnom radu (mAh)
Potrebno vreme u alarmu (h) - Ta 0.5 Kapacitet u alarmu (mAh)
Koeficijent sigurnosti 1.20 Ukupno
Ukupan potreban kapacitet (mAh)

 

   

Potrebna baterija kapaciteta