Adapter 805571

Adapter 805571 za montažu podnožja automatskih detektora u plafonima ili na donjoj strani spuštenih plafona.

automatska dojava požara

Opis

(805571) Adapter 805571 za montažu podnožja automatskih detektora u plafonima ili na donjoj strani spuštenih plafona.