Adresabilni interaktivni multisenzorski optičko-termički detektor 6000PLUS/OPHT/TS – Protec AlgoTec™ 6000 Protocol

Adresabilni interaktivni multisenzorski optičko-termički detekto

Izrada plana zaštite od požara, plan zastite od poyara, dojava požara

Opis

(6000PLUS/OPHT/TS)

Adresabilni interaktivni multisenzorski optičko-termički detektor 6000PLUS/OPHT/TS – Protec AlgoTec™ 6000 Protocol požara sa integrisanom sirenom i govornom evakuacionom porukom u slučaju požara (moguće je izabrati 7 govornih poruka), napajanje sa petlje, idealan za detekciju tinjajućih i požara koji se brzo razvijaju, 3 programabilna tona sirene, podaci sa detektora se analiziraju interaktivnim programabilnim Protec Algo-Tec™ 6000PLUS algoritmima (nezavisne dnevno-noćne analize pojedinačnih detektora), čime se postiže visok imunitet na lažne alarme, jednostavno FASTTM adresiranje pomoću jedinstvenog fabričkog broja, poseduje LED lampicu koja pomoću RVAVTM (Remote Visual Address Verification) tehnologije obezbeđuje lako i jednostavno nalaženje svakog Algo-TecTM uređaja, u sebi sadrži izolator petlje koji u slučaju kratke ili otvorene veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema, ispunjava EN 54-3, 5, 7, 17 standard.