Adresabilni optičko-termički detektor 6000PLUS/OPHT

Interaktivni multisenzorski detektor požara,Protec AlgoTec™ 6000 Protocol

Izrada plana zaštite od požara, plan zastite od poyara, dojava požara

Opis

(6000PLUS/OPHT) Adresabilni optičko-termički detektor 6000PLUS/OPHT interaktivni multisenzorski detektor požara,Protec AlgoTec™ 6000 Protocol, idealan za detekciju tinjajućih i požara koji se brzo razvijaju, podaci sa detektora se analiziraju interaktivnim programabilnim Protec Algo-Tec™ 6000PLUS algoritmima (nezavisne dnevno-noćne analize pojedinačnih detektora), čime se postiže visok imunitet na lažne alarme, jednostavno FASTTM adresiranje pomoću jedinstvenog fabričkog broja, poseduje LED lampicu koja pomoću RVAVTM (Remote Visual Address Verification) tehnologije obezbeđuje lako i jednostavno nalaženje svakog Algo-TecTM uređaja, ispunjava EN 54-5, 7 standard.