Protec AlgoTec™ 6000 Protocol

Adresabilni interaktivni multisenzorski optičko-termičko-CO detektor požara, idealan za detekciju tinjajućih, požara koji se brzo razvijaju i požara koji stvaraju nizak ili visok nivo ugljen-monoksida

Izrada plana zaštite od požara, plan zastite od poyara, dojava požara

Opis

(6000PLUS/OPHTCO) Protec AlgoTec™ 6000 Protocol adresabilni interaktivni multisenzorski optičko-termičko-CO detektor požara, idealan za detekciju tinjajućih, požara koji se brzo razvijaju i požara koji stvaraju nizak ili visok nivo ugljen-monoksida, podaci sa detektora se analiziraju interaktivnim programabilnim Protec Algo-Tec™ 6000PLUS algoritmima (nezavisne dnevno-noćne analize pojedinačnih detektora), čime se postiže visok imunitet na lažne alarme, jednostavno FASTTM adresiranje pomoću jedinstvenog fabričkog broja, poseduje LED lampicu koja pomoću RVAVTM (Remote Visual Address Verification) tehnologije obezbeđuje lako i jednostavno nalaženje svakog Algo-TecTM uređaja, u sebi sadrži izolator petlje koji u slučaju kratke ili otvorene veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema, ispunjava EN 54-5, 7, 17 standard.