Centrala repetitora za konvencionalni sistem London

Omogućava povezivanje do 10 repetitora, koristeći 4 žice od 1,5 mm2 (dve za napajanje i dve za komunikaciju za RS485 liniju).
Dve žice RS485 linije će biti povezane sa kontrolnu tablu na odgovarajuće repetitore
Dve žice će se povezati sa 30V izlaza napajanja iz kontrolne table na zadnju ploču repetitora
Napajanje do 3 repetitora radi sa 30V izlaza napajanja centrale

glavni projekat zaštite od požara
Kategorije: ,

Opis

Model: CDLRFRA

Tehničke karakteristike

  • Omogućava povezivanje do 10 repetitora, koristeći 4 žice od 1,5 mm2 (dve za napajanje i dve za komunikaciju za RS485 liniju).
  • Dve žice RS485 linije će biti povezane sa kontrolnu tablu na odgovarajuće repetitore.
  • Dve žice će se povezati sa 30V izlaza napajanja iz kontrolne table na zadnju ploču repetitora.
  • Napajanje do 3 repetitora radi sa 30V izlaza napajanja centrale.
  • Napajanje od 4 do 10 repetitora mora se vršiti sa 30V izlaza eksternog napajanja (FAE).
  • Ožičenje repetitora, komunikacionih i napojnih žica se izvodi sa uvijenim i zaštićenim žicama bez halogena 2 x 1,5 mm2, maksimalne dužine do 1200 m.