Linearni detektor toplote

Linearni detektor toplote je kabl koji detektuje toplotu u bilo kojoj tački svoje dužine.
Senzorski kabl se sastoji od dva čelična provodnika pojedinačno izolovana polimerima osetljivim na temperaturu.
Izolovani provodnici su upredeni zajedno kako bi se stvorio pritisak opruge, a zatim je omotan spoljašnjim poklopcem odgovarajućim za okolinu u kojima mora biti instaliran detektor.
U kalibrisanoj temperaturi, toplotno osetljivi izolacioni polimer daje otpornost na pritisak koji nastaje zračenjem toplote,dozvoljavajući unutrašnjim provodnicima da stupaju u kontakt između njih i aktiviraju alarmni signal.

dojava pozara
Kategorije: ,

Opis

 • Linearni detektor toplote tip EPC (68ºC) (Model: CTEPC68)
 • Linearni detektor toplote tip EPC (68ºC) čelična snaga (Model: CTEPC68F)
 • Linearni detektor toplote tip XCR (68ºC) (Model: CTXCR68)
 • Linearni detektor toplote tip XCR (68ºC) čelična snaga (Model: CTXCR68F)
 • Linearni detektor toplote tip XLT (57ºC) (Model: CTXLT57)
 • Linearni detektor toplote tip XLT (57ºC) čelična snaga (Model: CTXLT57F)

Tehničke karakteristike

 • Linearni detektor toplote je kabl koji detektuje toplotu u bilo kojoj tački svoje dužine.
 • Senzorski kabl se sastoji od dva čelična provodnika pojedinačno izolovana polimerima osetljivim na temperaturu.
 • Izolovani provodnici su upredeni zajedno kako bi se stvorio pritisak opruge, a zatim je omotan spoljašnjim poklopcem odgovarajućim za okolinu u kojima mora biti instaliran detektor.
 • U kalibrisanoj temperaturi, toplotno osetljivi izolacioni polimer daje otpornost na pritisak koji nastaje zračenjem toplote,dozvoljavajući unutrašnjim provodnicima da stupaju u kontakt između njih i aktiviraju alarmni signal.
 • Ova akcija se dešava u bilo kojoj zagrejanoj tački u dužini kabla detektora.
 • Nije potrebno zagrevati određenu dužinu da bi se aktivirao alarm, ili morate da kalibrišete sistem da bi se kompenzovale promene u temperaturi okoline gde je instaliran.
 • Linearni detektor toplote pruža prednosti pokrivanja linija sa osetljivošću određenih tačaka.