LION REMOTE / ZAFIR / COMPACT Centrala sa repetitorom za algoritamski adresabilni sistem

Dve žice RS485 linije će se povezati sa centralom na odgovarajuće repetitore
Sa 30 V izlaza napajanja na kontrolnoj tabli je dozvoljeno do 3 repetitora
Za centrale C-Lion i Zafir dopušteno je napajanje 1 repetitora
Ostatak repetitora treba da bude povezan sa 30 V izlazaspoljnog napajanja

glavni projekat zaštite od požara
Kategorije: ,

Tehničke karakteristike

  • Lion centrala omogućava povezivanje do 15 repetitora, koristeći 4 žice priključka od 1,5 mm2 (dva za napajanje i dva za komunikaciju za RS485 liniju).
  • Dve žice RS485 linije će se povezati sa centralom na odgovarajuće repetitore.
  • Sa 30 V izlaza napajanja na kontrolnoj tabli je dozvoljeno do 3 repetitora.
  • Za centrale C-Lion i Zafir dopušteno je napajanje 1 repetitora.
  • Ostatak repetitora treba da bude povezan sa 30 V izlazaspoljnog napajanja.
  • Ožičenje repetitora, komunikacionih i napojnih žica će biti izvedeno sa uvijenim i zaštićenom žicom bez halogena 2x1,5 mm2, maksimalne dužine do 1200 m.
  • Na kraju linije treba da se poveže otpor od 120Ω u zadnjoj centrali poslednjeg repetitora.