Softver za programiranje EASYLONDON

Omogućava vam da lako programirate centralu sa računara (obično laptop) u Windows okruženju
Povezivanje između računara i kontrolne table sa RS232 konekcijom.
Omogućava jednostavno upravljanje konfiguracijama svih instalacija sa London centralom.

glavni projekat zaštite od požara
Kategorije: ,

Opis

Model: SPEL
  • Obnavljanje licence za Cofem Guard
  • Tehnička podrška - 1 sat
  • Inženjerski savet - 1 sat
  • Inteligentni konvertor udaljenosti >5m RS 232 to RS485 (Model: CRS3‐4L)

Tehničke karakteristike

  • Softver koji se može instalirati na bilo kom računaru (računar mora imati minimalne karakteristike opisane u priručniku za softvare EasyLONDON)
  • Omogućava vam da lako programirate centralu sa računara (obično laptop) u Windows okruženju
  • Povezivanje između računara i kontrolne table sa RS232 konekcijom.
  • Omogućava jednostavno upravljanje konfiguracijama svih instalacija sa London centralom.
  • Izbegava konfigurisanje centrale sa prednje strane.
  • Omogućava pripremu konfiguracije sa bilo kog mesta