Dodatno kućište 789301

Dodatno kućište 789301 za instalaciju akumulatorskih baterija 2x12V/24Ah sa LED prikazom stanja do 192 zone sistema za dojavu požara.

automatska dojava požara

Opis

(789301) Dodatno kućište 789301 za instalaciju akumulatorskih baterija 2x12V/24Ah sa LED prikazom stanja do 192 zone sistema za dojavu požara.